Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

  • Strandvik, T. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Opiskelijan brändisuhteen kehittyminen Jyväskylän ammattikorkeakouluun
Period25.01.2015
ExaminandRitva Pyykkönen
Examination vid
  • University of Jyväskylä