Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period01.01.201528.02.2015
Examination vid
  • Åbo Akademi University