Pre-examiner of doctoral thesis of Matteo Vacca (Aalto University Business School)

  • Wan, K. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period12.202301.2024
ExaminandMatteo Vacca
Examination vid
  • Aalto University
OmfattningInternationell