Pre-examiner of doctoral thesis of Yijie Li (Aalto University Business School)

  • Wan, K. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period08.202010.2020
ExaminandYijie Li
Examination vid
  • Aalto University
OmfattningInternationell