Pre-examiner of doctoral thesis (Virpi Hämäläinen)

  • Eero Vaara (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2007
ExaminandVirpi Hämäläinen, Virpi Hämäläinen & Virpi Hämäläinen
Examination vid
  • Teknillinen Korkeakoulu