Pre-examiner of Olli Lappalainen

  • Miettinen, T. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Essays in Behavioral Economics
Period05.201710.2017
ExaminandOlli Lappalainen
Examination vid
  • University of Turku