Pre-Examiner of Paavo Ritala's doctoral dissertation

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2010
Examination vid
  • LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (FINLAND), LUT SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT, INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT