Pre-examiner of PhD thesis

  • Salin, D. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period20.03.2017
ExaminandBarbara Bergbom, Barbara Bergbom & Barbara Bergbom
Examination vid
  • Tampere University of Technology