Production and Operations Management (Tidskrift)

  • Mohammad Moshtari (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.201606.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift