Production and Operations Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewer
Period2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1059-1478