Production Planning & Control (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period05.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0953-7287
OmfattningInternationell