Progress in Industrial Ecology: an International Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period11.20062020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1476-8917
OmfattningInternationell