Qualitative Market Research, an International Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

ad hoc review one article
Period2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift