Qualitative Research in Financial Markets (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee. Review for Qualitative Research in Financial Markets
Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell