RAND Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period18.08.201529.10.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell