Rapporteur for the EU-US Transport Symposium on Lessons learned from COVID-19

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Beskrivning

The task involves co-ordinating and writing the final report of the joint European Union - United States high-level meeting on transportation research and practice. The symposium is originally scheduled for March 2021.
Period06.202012.2021
Arbete förDG MOVE, European Commission, and Department of Transport, United States
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
  • Mål 07: Hållbar energi för alla
  • Mål 03: Hälsa och välbefinnande

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik