Re-innovation: The definition, measurement, antecedents, and critical success factors

  • Grant, D. B. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period21.09.2007
ExaminandC-J Cheng, C-J Cheng & C-J Cheng
Examination vid
  • University of Birmingham
OmfattningInternationell