Real Estate Economics (Tidskrift)

Colak, G. (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Paper Review
Period01.07.202030.07.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1080-8620
OmfattningInternationell