Research in International Business and Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.09.201801.11.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0275-5319
OmfattningInternationell