Review of Economic Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee
Period2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell