Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1502-2250
OmfattningInternationell