Scandinavian Journal of Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period12.05.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift