Scandinavian Journal of Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2017 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0956-5221