Scandinavian Journal of Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20122019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift