Scandinavian Journal of Management (Tidskrift)

Fougère, M. (Biträdande redaktör)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20122019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift