Scandinavian Journal of Statistics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0303-6898
OmfattningInternationell