Scientometrics : an international journal for all quantitative aspects of the science of science, communication in science and science policy (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Scientometrics
Period04.03.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0138-9130