Selvitys vapaaehtoisesta tilintarkastuksesta ja tilintarkastustoimeksiantojen määristä Suomessa vuosina 2012-2014

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Beskrivning

SISÄLTÖ
Vapaaehtoinen tilintarkastus
1.Aineisto ja tilannekuvaus
2.Vapaaehtoisen tilintarkastuksen osuus TTL 2:2 raja-arvot alittavissa yhtiöissä
3.Vapaaehtoinen tilintarkastus alueittain vuosina 2012-2014
4.Vapaaehtoinen tilintarkastus toimialoittain vuonna 2014
5.Vapaaehtoiseen tilintarkastukseen vaikuttavat tekijät 2012-2014
Period18.06.2017
Arbete förFinnish Auditors Association (Suomen Tilintarkastajat ry), Finland
OmfattningNationell