Service Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20102012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell