Service Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period27.02.201228.02.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift