Service Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period22.10.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell