Services and Service Innovation: A Practice Theory Study of the Swedish Music Market

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Period03.02.2022
VidCTF Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, Sverige
OmfattningInternationell

Nyckelord för lärar- och forskarmobilitet

  • Övrig

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning