Social Network Analysis and Mining (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period30.04.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1869-5450
OmfattningInternationell