Sociology Compass (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20062010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell