Spatial Economic Analysis (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer of manuscript
Period16.11.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1742-1772
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning