Språkprojekt Kielisilta Idästä Länteen

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Övriga aktiviteter, inkl. koordineringsuppgifter

Beskrivning

Pilotprojekt inom undervisningen i det andra inhemska språket mellan lektorn i finska vid Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa och lektorn i svenska vid Itä-Suomen yliopisto i Joensuu

Projektet inleddes hösten 2008 med planeringsarbete och själva pilotprojektet pågick inom undervisningen mellan februari 2009 och maj 2009.
Period01.09.200831.05.2009
VidSpråkcentren vid respektive högskola/universitet, Finland