SRC Study on gender equality in universities, member of advisory reference group

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Period09.202011.2020
Arbete förSwedish Research Council

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 05: Jämställdhet
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 04: God utbildning för alla

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering