Status of Human Rights Reporting in Finnish Companies: Challenges and prospects

Aktivitet: Tal eller presentationInbjudet tal

Period19.05.2021
VidFiBS ry, Finland
OmfattningNationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering