Supply Chain Management: An International Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period30.06.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1359-8546
OmfattningInternationell