Sustainability Accounting, Management and Policy Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2040-8021

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis