Sustainability Accounting, Management and Policy Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period25.08.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2040-8021
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning