Sustainability (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer
Period01.06.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2071-1050
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering