Sustainable entrepreneurship

Aktivitet: Tal eller presentationInbjudet tal

Period03.05.2021
VidVasa övningsskolas gymnasium, Finland

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 03: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 04: God utbildning för alla
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering