Technology in Society : An International Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period12.02.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell