Temaprojekt Inspirera och inspireras (Leader Aktion Österbotten r.f.)

Aktivitet: Övrig

Beskrivning

Beviljad underprojektsfinansiering inom Aktion Österbottens Leaderprojekt "Inspirera och inspireras". Delprojektets syfte är ett samarbetsprojekt mellan Sundom områdeskommitté och Lokal utveckling KalmarÖland i Sverige med målet att skapa internationellt samarbete mellan de geologiskt värdefulla områdena Stora Allvaret på Öland och Söderfjärdens Meteoritkraterområde i Sundom, besök och motbesök, skapande av innovationer, utvecklande av byn i staden, inspiration inom företagande med anordnande av diskussiontillfällen. Projektet ses som en del av landsbygdsutveckling, där invånarnas välbefinnande med kopplingen till turismen och en unik natur lyfts fram.
Period14.09.201831.12.2019
VidLeaderprojekt Aktion Österbotten r.f. Inspirera och inspireras
OmfattningInternationell