The B.E. Journal of Theoretical Economics (Tidskrift)

Stenbacka, R. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period02.09.201107.10.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift