The Canadian Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee
Period2006
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell