The European Journal of Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period21.09.201116.11.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell