The European Journal of Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period07.01.201204.03.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell