The European Journal of Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period15.11.202230.12.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1351-847X
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning