The Financial Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Referee Work for The Financial Review
Period15.11.201920.11.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0732-8516
OmfattningInternationell